____________________________________________________________________________________________________________________________

HOTARARI CONSILIUL LOCAL CRETESTI - 2020

IANUARIE

HCL nr. 1 - privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Cretesti, pentru unitatile de invatamant de stat in anul scolar 2019 - 2020

HCL nr. 2 - privind aprobarea planului de actiuni si lucrari local pe anul 2020, ce vor fi executate de catre beneficiarii venitului minim garantat, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile ulterioare

HCL. nr. 3 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registru agricol pentru semestrul II al anului 2019 la comuna Cretesti, judetul Vaslui si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

HCL nr. 4 - privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului comunei Cretesti si serviciilor publice subordonate Consiliului Local si a functiilor de demnitate publica alese sau numite, incepand cu 01.01.2020

HCL nr. 5 - privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2019

HCL nr. 6 - privind aprobarea excedentului total al bugetului local al comunei Cretesti, judetul Vaslui, din anul 2019

HCL nr. 7 - privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Cretesti, jud. Vaslui, conform OMAI nr. 75/2019

FEBRUARIE

HCL nr. 8 - privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Cretesti pentru o perioada de trei luni (Martie - Aprilie - Mai 2020)

HCL nr. 9 - privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cretesti si a listei obiectvelor de investitii pe anul 2020

HCL. nr. 10 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului achizitiilor publice pe anul 2020 la Comuna Cretesti, judetul Vaslui

MARTIE

HCL nr. 11 - privind rectificarea I a Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cretesti, judetul Vaslui, pe anul 2020

HCL nr. 12 - privind desemnarea a doi consilieri locali care sa faca parte din Comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Cretesti, judetul Vaslui, pentru anul 2019

HCL nr. 13 - privind scaderea din evidentele fiscale ale debitelor provenite din amenzi, care au fost inlocuite cu munca in folosul comunitatii, la comuna Cretesti, judetul Vaslui

HCL nr. 14 - privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 1600 m.p. teren cu nr. cadastral 72658 situat in extravilan comuna Cretesti, judetul Vaslui, T - 28, Lot. nr. 2, in vederea realizarii unei statii SRM, pentru intocmire proiect aductiune gaz metan in comuna Cretesti, jud. Vaslui

HCL nr. 15 - privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare 

HCL nr. 16 - privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020

HCL nr. 17 - privind aprobarea Acordului financiar privind modul de gestionare a platilor in cadrul proiectului "Sistem Integrat de Management s Deseurilor in Judetul Vaslui "

APRILIE

HCL nr. 18 - privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2020

HCL nr. 19 - privind rectificarea a II-a a Bugetului de venituri de cheltuieli al comunei Cretesti, judetul Vaslui, aprobat prin HCL nr. 9 din 21.02.2020

MAI

HCL nr. 20  - privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Cretesti pentru o perioada de trei luni (Iunie - Iulie - August 2020)

HCL nr. 21 - privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local nr. 12 din 30.03.2020

HCL nr. 22 - privind stabilirea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului Agricol al comunei Cretesti, judetul Vaslui

HCL nr. 23 - privind rectificarea a III-a a Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cretesti, judetul Vaslui, aprobat prin H.C.L. nr. 9 din 21.02.2020